LEVERANDØR FYLKESAVTALEN GKI

GKI – GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET

Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan og Kragerø

Vi elsker interaktivitet

NÆRINGSLIV

Hvordan vi kommuniserer med hverandre på bakgrunn av ny teknologi betyr nye måter å samhandle på. Du benytter touchteknologi gjennom hele dagen, hvorfor skal du ikke kunne interagere med innholdet på visningsflaten i møterommet?

UTDANNING

Når klasserommene fylles med teknologi, er det ekstremt viktig å begrense kompleksiteten og sørge for at brukerterskelen ikke blir for høy.

Kontakt oss
90158017

salg@responsmedia.no

Borgejordet 80, 3269 Larvik