Den nye måten og jobbe på

Nettbutikk

Se vår helt nye nettbutikk! (Fortsatt under konstruksjon)

Vi elsker interaktivitet

NÆRINGSLIV

Hvordan vi kommuniserer med hverandre på bakgrunn av ny teknologi betyr nye måter å samhandle på. Du benytter touchteknologi gjennom hele dagen, hvorfor skal du ikke kunne interagere med innholdet på visningsflaten i møterommet?

UTDANNING

Når klasserommene fylles med teknologi, er det ekstremt viktig å begrense kompleksiteten og sørge for at brukerterskelen ikke blir for høy.

Kontakt oss
90158017

salg@responsmedia.no

Borgejordet 80, 3269 Larvik