LEVERANDØR FYLKESAVTALEN

GKI – GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET

Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan og Kragerø

Vi elsker interaktivitet

NÆRINGSLIV

Hvordan vi kommuniserer med hverandre på bakgrunn av ny teknologi betyr nye måter å samhandle på. Du benytter touchteknologi gjennom hele dagen, hvorfor skal du ikke kunne interagere med innholdet på visningsflaten i møterommet?

UTDANNING

Når klasserommene fylles med teknologi, er det ekstremt viktig å begrense kompleksiteten og sørge for at brukerterskelen ikke blir for høy.

VIDEOKONFERANSE

Hvilken videokonferanse løsning skal du gå for? Det er mye og ta hensyn til ved valg av møterom løsning! Vi hjelper deg!

⭐️ KONTAKT OSS